Witam internautów


KOMUNIKAT


            Od 2002 r. zaczął w PTTK funkcjonować portal PTTK. Powstał on z inicjatywy wielu osób z kol. Edwardem Kudelskim – wiceprezesem ZG PTTK na czele. W PTTK zostało utworzone stanowisko Administratora Zasobów Informatycznych PTTK. Na tym stanowisku zatrudniono 1.03.2002 r. działacza środowiska akademickiego Towarzystwa kol. Łukasza Aranowskiego. Zgodnie z koncepcją Portalu jako Administrator zaproponował on rozwiązanie dotyczące funkcjonowania forum jako interaktywnej części naszego portalu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kol. Edwarda Kudelskiego podjąłem decyzję o utworzeniu forum powierzając realizację tego zadania Administratorowi Zasobów Informatycznych PTTK i powierzając jednocześnie Jemu funkcję moderatora forum. Forum zaczęło się rozwijać, stanowiąc nową płaszczyznę wymiany opinii i poglądów działaczy Towarzystwa.
            W dyskusjach na Forum PTTK uczestniczyło wiele osób, wypowiadali się członkowie Towarzystwa, a wśród nich prezesi i członkowie zarządu oddziałów PTTK, przewodniczący i członkowie Komisji, Rad ZG PTTK, oraz członkowie władz naczelnych PTTK. Zabierały również głos osoby spoza Towarzystwa.
            W listopadzie 2005 r. roku kol. Łukasz Aranowski w związku z uzyskaniem korzystniejszej propozycji zatrudnienia wypowiedział umowę o pracę w Towarzystwie. Na Jego prośbę, wspólnie ustaliliśmy, że będzie dalej, już społecznie, pełnił funkcję administratora i moderatora Forum PTTK. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursu, nowym pracownikiem ZG PTTK odpowiedzialnym za infrastrukturę i zarazem Administratorem Zasobów Informatycznych ZG PTTK został kol. Wojciech Koboska.
            Realizacja funkcji społecznego moderatora była monitorowana przez wiceprezesa ZG PTTK kol. Edwarda Kudelskiego, który przekazywał kol. Łukaszowi Aranowskiemu swoje uwagi i opinie. Dotyczyły one m.in. precyzyjnego rozdzielania funkcji moderatora od pozycji uczestnika Forum. W nazwie Forum PTTK widniał skrót nazwy naszego Towarzystwa  i znak PTTK. Forum PTTK znajdowało się w domenie pttk.pl i tym samym ZG PTTK czuł się odpowiedzialny za zamieszczane tam publikacje. Szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
            Na początku 2009 r. doszło do sytuacji, w której - w przekonaniu wiceprezesa kol. E. Kudelskiego i moim - zasada rozdzielności funkcji moderatora i uczestnika Forum została złamana. Zwróciliśmy na to uwagę kol. Ł. Aranowskiemu, który nie podzielił tej oceny i nie podjął sugerowanych przez nas działań, w związku z czym zaistniała konieczność  zmiany moderatora. W wyniku przeprowadzenia szeregu rozmów kol. E. Kudelski oświadczył, że znalazł dobrego kandydata na nowego moderatora Forum.
            W dniu 28.02.2009 r. Zarząd Główny PTTK, po dyskusji, w której podkreślono znaczenie Forum PTTK jako platformy wymiany poglądów, podjął decyzję o zmianie moderatora. Jako Sekretarz Generalny ZG PTTK przekazałem treść już oficjalnego stanowiska władz PTTK kol. Edwardowi Kudelskiemu, który z kolei przekazał je formalnie kol. Łukaszowi Aranowskiemu.
            Zgodnie z decyzją ZG PTTK nowy moderator przygotowywał się do podjęcia społecznych zadań moderatora Forum PTTK. Wcześniej, o czym dowiedzieliśmy się niedawno, kol. Ł. Aranowski, zabrał zasoby Forum PTTK z serwera PTTK administrowanego przez obecnego Administratora Zasobów Informatycznych PTTK i w dniu 2 marca 2009 roku zarejestrował jako osoba prywatna łudząco podobną do nazwy Forum nową domenę forum–pttk.pl. Po uzyskaniu oficjalnej informacji o zmianie moderatora, bez uzgodnienia z ZG PTTK, całkowicie wyprowadził Forum PTTK z PTTK, przekierowując zasoby informatyczne Forum PTTK na swoją domenę. Skierował także do dotychczasowych uczestników Forum oraz oddziałów PTTK list w którym napisał, że „(…) od 28 lutego tego roku Zarząd Główny PTTK (…) przestał patronować naszemu Forum. Forum zatem się staje się niezależną platformą wymiany myśli członków i sympatyków PTTK (..)”.
            Sprawa, poza naruszeniu norm wewnętrznych Towarzystwa, ale i etyki informatyka ma także podłoże prawne. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie polegają także bazy danych.
            W tym kontekście rozważamy podjęcie stosownych kroków prawnych.

 

                                                           Z upoważnienia Zarządu Głównego PTTK

                                                                                              Sekretarz Generalny ZG PTTK

                                                                                                          Andrzej Gordon

12 marca 2009